SOCIOEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

*korišćenje podataka iz istraživanja dozvoljeno je isključivo uz navođenje izvora

MONITORING ANALIZA ANTIKORUPCIJSKIH MERA NA LOKALU

Nakon deset meseci implementacije, Nacionalna koalicija za decentralizaciju uspešno je okončala aktivnosti na proveri primene mera iz Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u 15 jedinica lokalne samouprave […]

NA IZBORE POTROŠENO DEVET MILIJARDI

U poslednjih pet godina je, za izbore na centralnom nivou, odnosno predsedničke i parlamentarne izbore, iz državnog budžeta izdvojeno je devet milijardi dinara, od kojih je više od 60 odsto […]

LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SAMO 11% PRIHODA

Za sve opštine, gradove i autonomnu pokrajinu Vojvodinu, u 2015. izdvojeno svega 11,6 odsto ukupnih budžetskih prihoda. Izmenom Zakona predviđena dodatna smanjenja.

BEOGRADU I NOVOM SADU 75% INVESTICIJA

Dd 2000. godine do danas skoro tri četvrtine ukupnih stranih investicija otišlo je u Beograd i Novi Sad. Devastiranim opštinama „pripalo“ manje od pola procenta.

VIŠE OD 40% OPŠTINA BEZ PREDSTAVNIKA

Građani 72 grada i opštine (41%) u novom sazivu parlamenta neće imati predstavnika iz svog grada. Beograd ponovo najzastupljeniji sa više od 40% poslanika

VIŠE OD TREĆINE KANDIDATA IZ BEOGRADA

Najveći procenat kandidata za Narodne poslanike, nešto više od 31% od ukupnog broja kandidata na svim listama, dolazi iz Beogradskog regiona

POJEDINI OKRUZI IZGUBILI TREĆINU STANOVNIŠTVA

Broj stanovnika u Pirotskom i Zaječarskom okrugu, u poslednjih dvadeset godina, umanjen je za četvrtinu dok je u Borskom okrugu zabeležen pad od 32,7%.

SKORO 90% OPŠTINA ISPOD REPUBLIČKOG PROSEKA

U martu 2015, prosečna mesečna neto zarada bila je manja od republičkog proseka u čak 130 gradova i opština u Srbiji

GEOGRAFSKA NERAVNOPRAVNOST GRAĐANA

U periodu od 2008. do 2016. godine, Beograd je sa 22,7% stanovništva u proseku imao 35% poslanika, dok je u pojedinim sazivima broj poslanika iz Beograda dosezao i do 40% ukupnog broja predstavnika.

SRBIJI POTREBAN ROBIN HUD ZA KULTURU

Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja 67,17% sredstava dodeljeno organizacijama i institucijama kulture u Novom Sadu i Beogradu.

PUBLIKACIJE 

DENOVINE#03

Da li ste znali da se u regionu Južne i Jugoistočne Srbije ostvaruju veći prihodi od penzija nego od redovnog radnog odnosa? Koliko donet Zakon o restituciji može da ugrozi […]

DENOVINE #02

U drugom broju biltena DeNovine čitajte o aktuelnostima koje muče građane Srbije, o novousvojenom Zakonu o javnoj svojini, i prognozama za budućnost lokalnih samouprava nakon stupanja na snagu Zakona o […]

DENOVINE #04

Šta je pokazalo istraživanje javnog mnjenja o decentralizaciji? Šta građani misle o povećanju nivoa decentralizacije, i u kom delu Srbije ovaj proces ima najveću podršku? Da li su Srbi tradicionalisti […]

DENOVINE #05

Šta pokazuju najnoviji podaci s popisa stanovništva? Koji gradovi rastu, a koji nestaju sa mape Srbije? Šta je doprinelo da se broj stanovnika u Srbiji smanji u odnosu na prethodni popis iz […]

DENOVINE #06

Koje opštine u Srbiji imaju porast broja stanovnika bez obzira na evidentan pad broja stanovnika u Srbiji u odnosu na prethodni popis? Koliko je mladih u ovom periodu napustilo Srbiju? […]

DENOVINE #07

Kako će se izostanak statusa kandidata za ulazak u EU odraziti na demokratske procese u Srbiji? Koliko je srpska politička elita spremna da se odrekne dela centralizovane političke moći u […]

DENOVINE #08

Hoćemo li u 2012. godini živeti u decentralizovanoj Srbiji? Da li će Deda Mraz uticati na povećanje ingerencija i stvaranje boljeg života u sredinama ugroženim centralizacijom? Koje će lokalne samouprave […]

DENOVINE #10

U desetom broju DEnovina: Da li je moguće iskoreniti korupciju i kako bi decentralizacija uticala na nivo kontrole i uvida javnosti u trošenje budžetskog novca? Kakva očekivanja imaju predstavnici organizacija […]

DENOVINE #01

Saznajte šta o procesu decentralizacije misle predstavnici relevantnih institucija, organiizacija i stručne javnosti; gde se Srbija trenutno nalazi na ovom putu, koji su prioriteti u sprovođenju ovog procesa, kolika je […]

INDEX ODRŽIVOSTI OCD ZA 2010. GODINU

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) se koristi od 1997. godine za procenu održivosti OCD sektora. Indeks je razvijen od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu […]